תנאים ואחריות

כללי - בורגס בזול בע"מ ("בורגס בזול") משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, מלון דירות, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות הובלה ואוטובוסים, שירותי קרקע אחרים, חברות השכרה לרבות השכרת, ציוד סקי וגלישה, השכרת רכב וכד' ("ספקי השירותים") וזאת בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.
בורגס בזול תפעל לביצוע ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה בין היתר, אם יגרמו בשל ספקי השירותים. הזמנת השירותים השונים מאת ספקי השירותים ואספקתם בפועל בהתאם להזמנה, נעשית בכפוף לזמינות השירותים ואישורם של ספקי השירותים.
אין בורגס בזול אחראית על כמות השלג, תנאי השלג ואיכותו, תנאי הגלישה ותנאי מזג האוויר באתרים השונים, בדרכים המובילות לאתרים ומהם, ובשדות התעופה. הנוסע מוותר על כל טענה כנגד בורגס בזול ו/או מי מטעמה לעניין זה! חוברת בורגס בזול-כל המידע שבטבלת נתוני האתרים שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים וספרות מקצועית ואין בורגס בזול אחראית לדיוק וזהות מוחלטים בין המידע הפרסומי לבין העובדות בשטח. התמונות בחוברת ובאתר הן להמחשה בלבד.
קבלת מסמכי נסיעה-מסמכי הנסיעה נשלחים לנוסע בערך כשבוע לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע סיים לשלם את כל חובותיו בעבור הנסיעה.
דרכון וויזות-באחריות הנוסע (כולל קטינים) לוודא כי יש בידיו וברשותו דרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, ובוויזה/ אשרת כניסה, ככל שיש בה צורך לפי תנאי מדינת היעד.עלייך לבדוק תוקף דרכונך ודרכון שאר הנוסעים עמך שברשותכם דרכון ישראלי בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה (כולל תעודת מעבר), ואשרות בהתאם לנדרש.
טיסות-הטיסות הינן לעיתים טיסות שכר ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן, יעדיהן, השירות המסופק בטיסה ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים על גבי הכרטיס והם המחייבים את הספק (לרבות לעניין המסלול והשירות המסופק). בחלק מן הטיסות הגשה של מזון ומשקאות כרוכה בתשלום. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה, ככל שקיימת ארוחה ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד ובורגס בזול אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאספקה של ההזמנה, כמבוקש. עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל האווירי ו/או ספק השירות בלבד ואינה בשליטת בורגס בזול. 
העברות-העברות מתבצעות ע"י חברות מקומיות ובאחריותן, ואין בורגס בזול אחראית על כל נזק העלול להיגרם על ידם. יש לשים לב שמשך זמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הסקי/יעדי קיץ משתנים בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר וגורמים בלתי צפויים אחרים. קביעת המועדים של העברות משדות התעופה ובחזרה, נתונה לשיקול דעת הספק, בין היתר לאור הנסיבות הנזכרות ולאור הניסיון של הספק.
למען הסר ספק, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה בטיסה חזור לישראל, הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע ועליו להתעדכן לגבי השעה מול המלווה באתר.
השכרת רכב- בנסקו בזול מבצעת את הזמנת הרכב בלבד אולם אין בכך בכדי לפטור את הלקוח מהתקשרות ישירה מול חברת ההשכרה. יש להפנות כל תלונה או תביעה הנוגעת לרכב השכור במישרין אל חברת ההשכרה. בורגס בזול תזמין עבור הנוסע רכב מדרגה מסוימת אצל חברת ההשכרה ותספק לנוסע את שוברי ההזמנה המתאימים, הכול כפי שסוכם ונחתם בטופס הזמנה זה.
בתי מלון-פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד ובורגס בזול אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על שיבוץ  החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או איכותם ו/או השירות במלון, לרבות מערכת מיזוג האוויר ומתקני הספא, הינה על המלון ו/או הספק בלבד. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים בחוברת בורגס בזול, לקוחים מפרסומי בתי המלון ובורגס בזול אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, אינם פועלים באופן מלא או חלקי, מכל סיבה שהיא, ו/או בכל מקרה של פער בין הפרסום לבין השירות המוצע בפועל, לרבות עקב תקלות. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור תוספות שאינן כלולות בחבילה הבסיסית ואין הדבר נתון לשליטתה של בורגס בזול. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא בורגס בזול בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא בורגס בזול בעלות הפסד הארוחות.דרגת בתי המלון נקבעת על פי משרד התיירות המקומי באותה ארץ, ולפיכך אין להשוות דרגות תיירות בארצות שונות. סוג וגודל המיטות והמזרונים במלונות השונים שונה ממלון למלון ומחדר לחדר, ולא ניתן מראש להתחייב להם, ובכל מקרה הם באחריות בתי המלון.
על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.
מלון דירות- מלון הדירות הינו מבנה דירות להשכרה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, המרוהט ומאובזר באביזרים ובריהוט, כפי שמשתנה מדירה לדירה. יובהר כי במהלך השהות, וכנהוג במלון דירות, לא יוחלפו מגבות ומצעים, והחדרים לא ינוקו ולא תפונה אשפה במהלך השבוע. על הנוסע להתנהג במלון הדירות בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'. סוג וגודל המיטות והמזרונים בדירות השונות שונה ממלון דירות אחד למשנהו, ומדירה לדירה, ולא ניתן מראש להתחייב להם, ובכל מקרה הם באחריות ספק הדירות. יובהר כי בחלק מהדירות, ייתכן ולטובת חלק מן הנוסעים יסופקו מיטות מתקפלות, או ספות נפתחות/ספות מיטה.
הדרכות סקי-ידוע למזמין כי השירותים המוזמנים על-ידו בכל הנוגע להדרכות סקי, מועדם, מיקומם, היקפם וכל עניין הקשור בהם עלול להשתנות מכול סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מכמות השלג באתר, תנאי מזג אויר, הוראות משתנות של אתר הסקי, מספר המשתתפים בהדרכה, רמת מיומנות הסקי השונה של כל אחד ממשתתפי ההדרכה, מגוון גילאי המשתתפים וזמינות המדריכים. הנוסע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מאת בורגס בזול, בגין שינויים שיחולו בהדרכות הסקי, כאמור לעיל.
מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה בו המזמין מבקש להזמין הדרכות סקי לילדים מתחת לגיל 18, יהא הדבר תחת אחריות מלאה של הורי הילד, תוך הכרתם את הסיכונים הכרוכים בספורט הסקי והנזקים העלולים להיגרם במהלך ביצוע סקי, וידיעתם של הורי הילד כי מדובר בספורט הטומן בחובו סיכונים רבים וכי סקי בורגס בזול משוחררת מכל אחריות לפעילות זו. יובהר כי בורגס בזול תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחתים הורים על אישורים בכתב המשקפים את האמור. 
ציוד הנוסע - בורגס בזול אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד האישי, לרבות לציוד הגלישה של הנוסע, או לכל ציוד שבו ייעשה הנוסע שימוש במהלך נסיעתו.
הגלישה -  יובהר כי בורגס בזול אינה אחראית על הגלישה באתר של הנוסעים, ואין היא אחראית על התאמת האתר ו/או המסלולים לרמת הגלישה והמיומנות של הגולשים.
מחירים-מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע ונכון ליום ההזמנה. המחיר ייקבע במועד ביצוע ההזמנה ויישאר ללא שינוי. עד ביצוע ההזמנה ואישורה הסופי, מחיר החבילה עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות ו/או התאמות, בין היתר כאלו שיתבקשו על ידי הלקוח. שער החליפין של המט"ח לפיו יומר מחיר החבילה הנקוב בחוברת, הוא שער גבוה להעברות והמחאות (מכירה) לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל. על אף האמור יובהר כי המחיר של החבילה עשוי להשתנות גם לאחר ביצוע ההזמנה, וזאת במידה ויהיה שינוי בהרכב ובכמות האנשים שיחלקו את החדר במלון ו/או במלון הדירות.
דמי ביטול ושינוי לחבילות סקי-ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע לבורגס בזול, אשר תתבצע באמצעות הודעת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, שמסירתם אושרה. ביטול ו/או שינוי שנכנס לתוקף יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט:  הזמנה שתבוטל או תשונה (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה, אולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני היציאה לחופשה, יחולו דמי ביטול/שינוי בסך 5% מעלות ההזמנה, או 20 יורו, הנמוך מביניהם. הזמנה שתבוטל/תשתנה שלא בפרק הזמן הנזכר לעיל, יחולו בה, לכל נוסע, דמי ביטול/שינוי בשיעור משתנה, על פי מועד קבלת הודעת הביטול/השינוי אצל בורגס בזול, כדלקמן:
*לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההזמנה ועד 55 יום לפני מועד היציאה - 179 יורו לנוסע.
* מ-54 ימים ועד 38 ימים לפני מועד היציאה - 25% מעלות החבילה לנוסע.
* מ-37 ימים ועד 16 ימים לפני מועד היציאה - 40% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-15 ימים ועד 8 ימים לפני מועד היציאה - 70% מעלות החבילה לנוסע.    
* מ-7 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה - 100% מעלות החבילה לנוסע.
יובהר כי ייתכן ולדמי הביטול הנזכרים, תתווסף עמלת הסליקה ו/או הביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה תבוצע באמצעי תשלום זה.
דמי הביטול לרכיבי חבילות ולשירותים שאינם מפורטים בחוברת ו/או באתר החברה, הניתנים על ידי ספקי השירותים (או ספקים אחרים), וחבילות המותאמות בהתאמה אישית ללקוחות, לפי דרישתם– דמי הביטול בגינם יעמדו על 100% החל ממועד הזמנתם, ללא תלות במועד מסירת הודעת הביטול.

נוכח העובדה כי רכיבי ההזמנה (אשר כוללים שירות שמבוצע כולו מחוץ לישראל) הינם בגדר אחד מהרכיבים הבאים :
(1) אינם חלק מהמוצרים אותם משווקת החברה באופן רציף ושוטף, או
(2) הינם חלק מחופשת TAILOR MADE ייחודית שהורכבה בהתאמה אישית, או
(3) אינם חלק ממלאי המוצרים אותם משווקת החברה (כלומר, מדובר בהזמנות חריגות מול הספקים מעבר למכסה שכבר שווקה ונמכרה על ידי החברה);
והכל בעקבות ובהתאם לדרישת הלקוח ועל פי בקשתו, הרי שמרגע אישור ההזמנה על ידי הספקים (לרבות המלון או מלון הדירות), יראו את העסקה כאילו הושלמה, לכל דבר ועניין, וללא צורך באישור נוסף של הלקוח.
במקרה כאמור, דמי הביטול שהחברה תגבה במקרים יהיו:
מסירת הודעת הביטול ממועד ההזמנה ועד 14 יום לפני מועד היציאה –50% מעלות החבילה לנוסע.

מסירת הודעת הביטול 13 עד 8 יום לפני מועד היציאה –70% מעלות החבילה לנוסע.

מסירת הודעת הביטול פחות מ- 7 ימים לפני מועד היציאה – דמי ביטול יהיו בגובה 100% מעלות החבילה לנוסע.

יובהר כי במקרה של קבוצת נוסעים, דמי הביטול ייגבו בעבור כל נוסע בנפרד.

שביתה-הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שבורגס בזול אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או שירות של מי מהספקים ו/או פגיעה באיכות הנופש אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, ספקי השירותים ועובדיהם, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך הנוסע לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור אלא במקרה של כוח עליון על פי כל דין, וזאת על פי שיקול דעתה של בורגס בזול.
 

ביטוח-על הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו של כל נוסע, לרבות ביטוח אישי, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי וביטוח מטען. בורגס בזול ממליצה לכלל לקוחותיה לרכוש ביטוחים כאמור טרם נסיעתם
מס עירוני - במרבית מקומות הלינה באירופה נגבים מכל תייר מס או היטל עירוניים/מקומיים. מדובר על תשלום של עד 4.5 יורו ליום, לכל אדם. החבות האמורה, הינה אישית של הנוסע. התשלום האמור אינו נכלל במחיר החבילה ויש לשלמו ישירות למקום הלינה במהלך החופשה.
החזרים-במקרה בו הנוסע יהיה זכאי להחזר כלשהו יבוצע ההחזר לפי שער המט"ח שבו חויב הנוסע. יובהר כי אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, מכל סיבה שהיא. בורגס בזול תעביר את הבקשות השונות לספקים לצורך קבלת ההחזר, וההחזר יבוצע בפועל בהתאם למדיניות הספקים השונים.
עדכונים - נציגי בורגס בזול הנמצאים, באופן קבוע או זמני בחלק מהאתרים, יפעלו לעדכן באמצעות מסרונים (SMS) ו/או באמצעות אפליקציית בורגס בזול, את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת לעת בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. האחריות על עדכון הפרטים ומסירתם לנציג בורגס בזול, חלה על הנוסע. בנוסף, בורגס בזול ממליצה ללקוחותיה להוריד למכשירי הטלפון הניידים שלהם את אפליקציית בורגס בזול אותה ניתן להוריד מחנויות האפליקציות השונות. האפליקציה תומכת במרבית מכשירי הטלפון החכמים. באפליקציה יימסרו לנוסעים עדכונים שוטפים מבורגס בזול, בין היתר על פעילויות שונות באתרים, על מבצעים שונים, ועל שינוים ועדכונים שעשויים להיות מעת לעת בהרכב החבילה או בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. השימוש באפליקציה הינו ללא תשלום. האחריות על הורדת האפליקציה למכשיר הנייד של הנוסע, חלה על הנוסע.
כרטיס SIM - בורגס בזול עשויה להעניק ללקוחותיה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כרטיסי SIM , הכוללים, לפי שיקול דעת בורגס בזול, דקות שיחה ו/או אפשרויות גלישה מחו"ל. כרטיסי ה- SIM יוענקו ללקוחות מעל גיל 10, לפי שיקול דעת בורגס בזול. יובהר כי השימוש בכרטיס ה- SIM, ככל שיימסר, יהא באחריות הלקוח, וכי בורגס בזול לא תהא אחראית בשום מקרה לשימושים שיבוצעו באמצעות ה- SIM על ידי הלקוחות ו/או מי מטעמם, והאחריות על ביצוע השיחות ו/או התאמת התכנים לצרכי הלקוחות תחול עליהם (ובמקרה של קטין, על האפוטרופוס מטעמו) בלבד.

 בולגריה I בורגס , קומפלקס סאני דיי 4 I © 2017 "BurgasBezol". Wix.com - האתר נבנה ב I

  • Facebook Social Icon

מחפשים עזרה ראשונה?

עזרה ראשונה בורגס
מדיניות פרטיות